Velkommen til COMPAR
Vi bringer talenter i spil


Vi bygger bro mellem virksomheder:

Vi minimerer risikoen for, at din medarbejder afbryder samarbejdet pga. at partneren ikke har fået job. Vort jobindsatsprogram TalentWorkProgramme® tilfører din virksomhed betydelig værdi så du undgår, at samarbejdet ophører efter kort tid fordi medarbejderens partner ikke trives.

Din virksomhed mangler ressourcer og vi matcher dine ønsker med talenter fra TalentWorkProgramme®.

LÆS MERE

TalentWorkProgramme®

Programmet indeholder interview, tilpasning af CV, kulturel forståelse, personlig fremtræden og AdfærdsProfil. Vi bringer det i spil over for virksomhederne via screening af markedet, viden om kompetencers anvendelsesmuligheder, brancheerfaring, viden om markeder m.m.


Håndholdt jobindsats

Din medarbejder er kommet enten fra udlandet eller andre dele af Danmark. Vi leverer en hands-on tilgang, hvor vi screener virksomheders behov og tager din medarbejders partner i hånden ud til disse virksomheder. Vi laver håndholdt jobindsats.

Skabe værdi

TalentWorkProgramme® sikrer, at din medarbejder bliver hos dig og dermed skaber værdi. Vi leverer win-win-win for alle involverede både for din virksomhed, din medarbejder og dennes partner.


Netværk

Vi er erfarne konsulenter med et enormt netværk inden for alle brancher. Vi har fra forskellige vinkler bearbejdet erhvervslivet og er rustet til en målrettet indsats via TalentWorkProgramme®.