COMPAR – metoder og koncepter
til virksomhedsudvikling


• TalentWorkProgramme®

COMPAR laver en håndholdt jobindsats kaldet TalentWorkProgramme®.
Undersøgelser viser, at den største grund til, at medarbejderen rejser hjem før tiden er, at partneren ikke kommer i job og dermed, at det ikke fungerer i familien. Vi fokuserer på at få skabt work-life-balance i de familier, der er rejst til landet eller en anden landsdel for at arbejde. Vi øger sikkerheden for, at partneren kommer i arbejde. Vi baserer vort forretningsgrundlag på, at virksomheder ønsker at få tilført den værdi der ligger i, at den medarbejder, man har kostet mange penge på at få hentet til sig enten fra udlandet eller fra andre egne af landet, får et tilbud om at få sin partner i et håndholdt forløb, hvor vi øger sikkerheden for, at partneren kommer i ansættelsesforløb i givne virksomheder. Vi tilbyder et 3-6 måneders forløb – TalentWorkProgramme®


• Dialogværktøj

Med det formål at udvikle virksomheds-/organisationskulturen med fokus på:
• Innovation i virksomheden – (villighed til) videndeling
• Virksomhedskulturen som forretningsdriver / resultatskabelse Samarbejde mellem afdelinger / i afdelinger i forbindelse med fusioner, sammenlægninger o.lign., hvor målet er at få en gensidig forståelse af en fælles virksomhedskultur

Organisational Listener med det primære fokus at give sparring til både ledere og medarbejdere, som oplever forskellige problemstillinger i forhold til deres daglige arbejde og personlige udvikling og hvor det er hensigtsmæssigt, at en udefrakommende person bidrager med neutral og konstruktiv sparring. Det kunne være i form af et klippekort – evt. omfattende forskellige ydelser til samme virksomhed. (Business Coaching / Strategiarbejde o.s.v. …….)


• Samarbejdsaftaler

På alle vore ydelser tilbyder vi individuelle samarbejdsaftaler. Ring til os for et møde.
Du kan se vore kontaktoplysninger her

Med vore ydelser kan erhvervslivet bedre tiltrække og implementere udenlandske højtuddannede medarbejdere, endsige danske medarbejdere som flytter mellem landsdelene/regioner i Danmark – med det klare mål at kunne fastholde målgruppen.


• Klippekort – timebaserede ydelser

Er din opgave ikke nærmere defineret, kan vi tilbyde en timebaseret klippekortsløsning, hvor relevante opgaver bliver løst i samarbejde / tæt dialog med virksomheden.


• Outplacement

COMPAR tilbyder assistance, når du er nødsaget til at afskedige nogle af dine medarbejdere. Vi coacher den afskedigede medarbejder og tilfører dem indsigt i egne evner og præferencer samt forskellige værktøjer, der kan bringe dem videre i arbejdslivet med fuld motivation og engagement.Ring for nærmere aftale om omfanget og indsatsen over for dine medarbejdere.


• Interim Mobility Management

Assistance til alle de ”ikke-interne-organisatoriske” opgaver, der opstår i forbindelse med ansættelse af medarbejdere fra udlandet, herunder også introduktion til lokale netværk (både sport, socialt og professionelt)


• Kulturanalyser

En on-line test af gruppedeltagere, hvor hver enkelt efterfølgende får en personlig rapport samt en grupperapport. Tilbud om individuel face-to-face feedback. Derudover tilbydes tværkulturel træning, hvor emner som ledelsesstile, kommunikationsformer, mødeafvikling, multikulturelle teamsammensætning m.m. bliver gennemgået.


TalentWorkProgramme®
Håndholdt jobindsats


START NU