compar

We bring talents into play

COMPAR - Methods and concepts for business development

TalentWorkProgramme®

COMPAR offers a handheld job effort course called TalentWorkProgramme®. 
Undersøgelser viser, at den største årsag til, at medarbejderen rejser hjem før tid er, at partneren ikke kommer i job og dermed, at det ikke fungerer i familien. Vi fokuserer på at få skabt work-life-balance i de familier, der er rejst til landet eller en anden landsdel for arbejde. Vi øger sikkerheden for, at partneren kommer i arbejde. Vi baserer vort forretningsgrundlag på, at virksomheder ønsker at få tilført den værdi, der ligger i, at den medarbejder man har betalt dyrt for at få ansat – enten fra udlandet eller fra andre egne af landet – får et tilbud om at få sin partner i et håndholdt forløb, hvor vi sikrer, at partneren kommer i ansættelsesforløb i givne virksomheder. Vi tilbyder et 3-6 måneders forløb – TalentWorkProgramme®.

Dialogue tool

For the purpose of developing the organisational culture with focus on:

  • Innovation in the company - supprot willingness to knowledge sharing
  • Cooporation in or between departments in connection with merges etc. where the goal is to get a mutual understanding of the common culture of the future organisation

Organisational Listener med det primære fokus at give sparring til både ledere og medarbejdere, som oplever forskellige problemstillinger i forhold til deres daglige arbejde og personlige udvikling og hvor det er hensigtsmæssigt, at en udefrakommende person bidrager med neutral og konstruktiv sparring. Det kunne være i form af et klippekort – evt. omfattende forskellige ydelser til samme virksomhed (Business Coaching / Strategiarbejde e.lign.).

Cooporation agreements

På alle vore ydelser tilbyder vi individuelle samarbejdsaftaler. Ring til os for et møde. 
You can see our contact info here 
Med vore ydelser kan erhvervslivet bedre tiltrække og implementere udenlandske højtuddannede medarbejdere, endsige danske medarbejdere, som flytter mellem landsdele/regioner i Danmark – med det klare mål at kunne fastholde målgruppen.

Loyalty card - Services on an hourly basis

Er din opgave ikke nærmere defineret, kan vi tilbyde en timebaseret klippekortløsning, hvor relevante opgaver bliver løst i samarbejde / tæt dialog med virksomheden.

Outplacement

COMPAR offers assistance when you have to dismiss one of your employees. We coach said employee and support them by helping them gain insight into their qualifications and preferences, and also providing them with different tools which can help them professionally with motivation and engagement to move on. Call for further information.

Interim Mobility Management

Assistance til alle de “ikke-interne-organisatoriske” opgaver, der opstår i forbindelse med ansættelse af medarbejdere fra udlandet, herunder indsigt i kulturelle forskelle samt introduktion til lokale netværk (både sport, sociale og professionelle).

Culture analysis

En online test af gruppedeltagere, hvor hver enkelt efterfølgende får en personlig rapport samt en grupperapport. Tilbud om individuel face-to-face feedback. Derudover tilbydes tværkulturel træning, hvor emner som ledelsesstile, kommunikationsformer, mødeafvikling, multikulturelle teamsammensætning m.m. bliver gennemgået. 

Contact us

Do you wish to set up a meeting, or just want one of your questions answered? Feel free to call us.

Close Menu
en_GBEnglish (UK)
da_DKDansk en_GBEnglish (UK)