compar

Vi bringer talenter i spil

COMPAR - Metoder og koncepter til virksomhedsudvikling

TalentWorkProgramme®

COMPAR laver en håndholdt jobindsats kaldet TalentWorkProgramme® 
Undersøgelser viser, at den største årsag til, at medarbejderen rejser hjem før tid er, at partneren ikke kommer i job og dermed, at det ikke fungerer i familien. Vi fokuserer på at få skabt work-life-balance i de familier, der er rejst til landet eller en anden landsdel for arbejde. Vi øger sikkerheden for, at partneren kommer i arbejde. Vi baserer vort forretningsgrundlag på, at virksomheder ønsker at få tilført den værdi, der ligger i, at den medarbejder man har betalt dyrt for at få ansat – enten fra udlandet eller fra andre egne af landet – får et tilbud om at få sin partner i et håndholdt forløb, hvor vi sikrer, at partneren kommer i ansættelsesforløb i givne virksomheder. Vi tilbyder et 3-6 måneders forløb – TalentWorkProgramme®.

Dialogværktøj

Med det formål at udvikle virksomheds- /organisationskulturen med fokus på:

  • Innovation i virksomheden – (villighed til) videndeling
  • Virksomhedskulturen som forretningsdriver / resultatskabelse, samarbejde mellem afdelinger /i afdelinger i forbindelse med fusioner, sammenlægning o.lign., hvor målet er at få en gensidig forståelse af en fælles virksomhedskultur

Organisational Listener med det primære fokus at give sparring til både ledere og medarbejdere, som oplever forskellige problemstillinger i forhold til deres daglige arbejde og personlige udvikling og hvor det er hensigtsmæssigt, at en udefrakommende person bidrager med neutral og konstruktiv sparring. Det kunne være i form af et klippekort – evt. omfattende forskellige ydelser til samme virksomhed (Business Coaching / Strategiarbejde e.lign.).

Samarbejdsaftaler

På alle vore ydelser tilbyder vi individuelle samarbejdsaftaler. Ring til os for et møde. 
Du kan se vore kontaktoplysninger her 
Med vore ydelser kan erhvervslivet bedre tiltrække og implementere udenlandske højtuddannede medarbejdere, endsige danske medarbejdere, som flytter mellem landsdele/regioner i Danmark – med det klare mål at kunne fastholde målgruppen.

Klippekort - timebaserede ydelser

Er din opgave ikke nærmere defineret, kan vi tilbyde en timebaseret klippekortløsning, hvor relevante opgaver bliver løst i samarbejde / tæt dialog med virksomheden.

Outplacement

COMPAR tilbyder assistance, når du er nødsaget til at afskedige nogle af dine medarbejdere. Vi coacher den afskedigede medarbejder og tilfører dem indsigt i egne evner og præferencer samt forskellige værktøjer, der kan bringe dem videre i arbejdslivet med fuld motivation og engagement. Ring for nærmere aftale om omfanget og indsatsen over for dine medarbejdere.

Interim Mobility Management

Assistance til alle de “ikke-interne-organisatoriske” opgaver, der opstår i forbindelse med ansættelse af medarbejdere fra udlandet, herunder indsigt i kulturelle forskelle samt introduktion til lokale netværk (både sport, sociale og professionelle).

Kulturanalyser

En online test af gruppedeltagere, hvor hver enkelt efterfølgende får en personlig rapport samt en grupperapport. Tilbud om individuel face-to-face feedback. Derudover tilbydes tværkulturel træning, hvor emner som ledelsesstile, kommunikationsformer, mødeafvikling, multikulturelle teamsammensætning m.m. bliver gennemgået. 

Kontakt os

Ønsker du et møde eller svar på et spørgsmål, så ring gerne til os

Luk menu
da_DKDansk
en_GBEnglish (UK) da_DKDansk